کلینیک it ارائه دهنده سی دی نرم افزاری و بازی ارزان در کشور (بصورت عمده)

خرید آسان و مطمئن از طریق سایت

نمونه کارهای ما

کلیه نرم افزارها و بازیها از شرکتهای برتر و بزرگ کشور هستند..بطور مثال جی بی تیم ، زرین ، گردو ، پرنیان ، سینا و… را میتوان نام برد

آموزش تصویری علوم و فنون ادبی ۲ سال یازدهم انسانی لوح دانش

آموزش تصویری انگلیسی ۱۰ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Windows 7 + Game Assistant 2020 1DVD9 پرنیان

آموزش تصویری فیزیک ۲ سال یازدهم ریاضی فیزیک لوح دانش

AutoCAD Collection Ver.10 1DVD9 پرنیان

مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش بافت مو لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری ریاضی چهارم دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری ساز تنبور سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری پرورش قارچ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری سال یازدهم هندسه ۲ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار نقاشی و رنگ آمیزی زیتون

آموزش جامع به همراه نرم افزار PHP لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری سلفژ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع RhinoCeros + V.Ray 2016 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

لوح دانش مجموعه دروس مقطع پنج دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری عربی ۴ رشته انسانی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

لوح دانش مجموعه دروس مقطع چهار دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Windows Server 2016 & 2019 1DVD9 گردو

آموزش تصویری سطح مقدماتی گیتار فلامنکو لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری فارسی ۳ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه نرم افزارهای مهندسی ریاضیات و آمار پرنیان

نرم افزار آموزش جامع CATIA پارت ۱ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه آموزش جامع معماری در ۳dsMaX لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه آموزش جامع ABAQUS لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع Windows SERVER 2016 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Gerdoo Jewerly assistant 3rd Edition 1DVD9 گردو

آموزش تصویری هندسه ۳ پایه دوازدهم ریاضی فیزیک لوح دانش

AutoCAD 2021 + LT 1DVD9 پرنیان

آموزش تصویری فیزیک ۳ و آزمایشگاه تجربی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری علوم دوم دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

ویندوز اورجینال Windows 10 Pro RETAIL پشتیبانی بنیان

Windows Server RTM x64 2019 1DVD پرنیان

آموزش تصویری سطح مقدماتی ساکسیفون لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری ریاضی ۶ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع REVIT DYNAMO 2017 پارت ۲ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

فهرست