کلینیک it ارائه دهنده سی دی نرم افزاری و بازی ارزان در کشور (بصورت عمده)

خرید آسان و مطمئن از طریق سایت

نمونه کارهای ما

کلیه نرم افزارها و بازیها از شرکتهای برتر و بزرگ کشور هستند..بطور مثال جی بی تیم ، زرین ، گردو ، پرنیان ، سینا و… را میتوان نام برد

Adobe Acrobat 2020 + PDF & OCR 1DVD9 گردو

Super Windows 10 20H1 Ver 2004 32Bit 1DVD9 گردو

Windows 10 All Edition 20H2 + Assistant 36 2DVD5 گردو

Windows 10 20H2 UEFI 1DVD9 گردو

آموزش ویدئویی گرامر زبان انگلیسی نصرت لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه آموزش جامع جاوا لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه آموزش تصویری آرایشگری لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع طراحی ماشین در ۳dsMax لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری سال دهم اقتصاد لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه پلاگین باکس لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

AutoCAD Collection 2021 DVD9 نوین پندار

نرم افزار آموزش جامع Matlab & Simulink 2016 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع طراحی ماشین در ۳dsMax لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

فهرست