کلینیک it ارائه دهنده سی دی نرم افزاری و بازی ارزان در کشور (بصورت عمده)

خرید آسان و مطمئن از طریق سایت

نمونه کارهای ما

کلیه نرم افزارها و بازیها از شرکتهای برتر و بزرگ کشور هستند..بطور مثال جی بی تیم ، زرین ، گردو ، پرنیان ، سینا و… را میتوان نام برد

آموزش بافت مو لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری فارسی ۲ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش جامع ریاضیات پایه لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

لوح دانش مجموعه دروس مقطع پنج دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Adobe Illustrator CC 2021 Collection 1DVD5 گردو

نرم افزار آموزش جامع ACCESS 2016 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش ورزش خیابانی پارکور لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع CATIA پارت ۲ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع Lightroom CC 2018 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه آموزش جامع PDMS لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه مقدماتی آموزش تصویری ساز عود و بربط لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع AfterEffects CC لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه مقدماتی آموزش تصویری ساز درامز لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

لوح دانش مجموعه دروس رشته علوم تجربی سال۱۱ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش جامع شهرسازی در ۳DS Max لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری فیزیک ۱۰ رشته علوم تجربی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش جامع Rational Rose لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه آموزش تصویری تعمیرات و نگهداری منزل گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری فارسی ۳ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار حسابداری هلو نسخه فروشگاهی ساده کد ۱۱

آموزش تصویری ساز تنبور سطح مقدماتی نشر دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری شیمی ۳ پایه دوازدهم ریاضی تجربی لوح دانش

آموزش تصویری فلسفه و منطق ۱۰ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار حسابداری هلو نسخه فروشگاهی پایه کد ۱۰

ویندوز ۷ هوشمند

مجموعه دروس رشته ادبیات و علوم انسانی سال۱۱ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Windows 10 Enterprise 20H2 2009 + Driver Pack 1DVD9 نوین پندار

آموزش مقدماتی تصویری سنتور لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش مقدماتی تصویری سازدهنی کروماتیک نشر دنیای نرم افزار سینا

Autodesk Naviswork Mep Plant Inventor 2021 2DVD9 JB.Team

آموزش تصویری عربی ۴ رشته انسانی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری علوم پنجم دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

SolidWorks Premium 2021 1DVD9 JB-TEAM

مجموعه آموزش جامع ABAQUS لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع PremierePro CC 2018 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع Carrier لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

فهرست