کلینیک it ارائه دهنده سی دی نرم افزاری و بازی ارزان در کشور (بصورت عمده)

خرید آسان و مطمئن از طریق سایت

نمونه کارهای ما

کلیه نرم افزارها و بازیها از شرکتهای برتر و بزرگ کشور هستند..بطور مثال جی بی تیم ، زرین ، گردو ، پرنیان ، سینا و… را میتوان نام برد

نرم افزار حسابداری هلو نسخه فروشگاهی ساده کد ۱۱

لوح دانش مجموعه دروس مقطع دوم دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

ویندوز اورجینال Windows 7 Pro

نرم افزار آموزش جامع طراحی ماشین در ۳dsMax لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزشی ASP.NET دوره کامل پرند

آموزش تصویری سال دهم زیست شناسی ۱ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

کلیه دروس مقطع دوم دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Adobe Acrobat 2020 + PDF & OCR 1DVD9 گردو

آموزش جامع Rational Rose لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

مجموعه آموزش جامع PDMS لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار المنجد ۳ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

SQL Server Collection Vol 4 64bit 1DVD9 گردو

مجموعه مدل های آماده ۳DS Max لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع Edius 8.2 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Windows 7 SP1 + Snappy Driver Installer 2020 1DVD9 گردو

نرم افزار آموزش جامع Excel 2016 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Office 2019 1DVD9 پرنیان

آموزش تصویری حسابان ۲ پایه دوازدهم ریاضی فیزیک لوح دانش

Ubuntu 20.4 2DVD5 JB.TEAM

Electronic Engineering 7th Edition 2DVD9 گردو

نرم افزار حسابداری پاتریس

کلیه دروس مقطع پنجم دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

VMware & Virtual Assistant 6th Assistant 1DVD گردو

Windows 10 Enterprise 20H1 2004 1DVD5 نوین پندار

آموزش تصویری سال دهم ریاضیات و آمار دوره اول متوسطه لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع ۳dsMax 2018 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری زبان ۸ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع RhinoCeros + V.Ray 2016 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع Autodesk MAYA 2017 لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

Windows 7 UEFI 64Bit DVD9 نوین پندار

نرم افزار آموزش جامع نرم افزار Rhino شرکت پرند

آموزش تصویری دین و زندگی ۲ سال یازدهم لوح دانش

مجموعه آموزش جامع معماری در ۳dsMaX لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

کلیه دروس مقطع سوم دبستان لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

نرم افزار آموزش جامع Revit لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

آموزش تصویری فارسی ۳ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

فهرست