آموزش تصویری خیاطی در خانه ۴ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

24,000 تومان

توضیحات

آموزش تصویری خیاطی در خانه ۴ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

شناسه مجوز:

سرفصل های آموزش جامع خیاطی به صورت تصویری (بخش چهارم):
آموزش دوخت چادر: قسمت اول؛
آموزش دوخت چادر: قسمت دوم؛
آموزش دوخت مقنعه؛
آموزش دوخت روبالشی؛
آموزش دوخت پیش‌بند: قسمت اول؛
آموزش دوخت پیش‌بند: قسمت دوم؛
آموزش دوخت دمی در سه سایز؛
آموزش دوخت دستگیره دوسر؛
آموزش دوخت کیسه جا‌میوه، جا‌سبزی؛
آموزش دوخت مانتو از شال‌های مازاد؛
آموزش دوخت تاپ از روسری‌های مازاد؛
آموزش دوخت پانچو از یک شال؛
آموزش دوخت پرده؛
آموزش دوخت تیرانداز و خشک‌کن حبوبات؛
آموزش کوتاه‌کردن قد مانتو و سر آستین‌ها؛
آموزش دوخت ساک حمل.

فهرست