آموزش تصویری خیاطی در خانه ۵ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

24,000 تومان

توضیحات

آموزش تصویری خیاطی در خانه ۵ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

شناسه مجوز:

۸-۰۰۰۹۳-۰۳۱۷۷۸

سرفصل های آموزش خیاطی در خانه:

آموزش دوخت لباس بارداری آموزش دوخت مانتو یقه آبشاری: قسمت اول آموزش دوخت مانتو یقه آبشاری: قسمت دوم آموزش دوخت بلوز با گره جلو: قسمت اول آموزش دوخت بلوز با گره جلو: قسمت دوم آموزش دوخت لباس ماکسی آموزش دوخت مانتو لنگی: قسمت اول آموزش دوخت مانتو لنگی: قسمت دوم آموزش دوخت مانتو لنگی: قسمت سوم آموزش دوخت سارافون: قسمت اول آموزش دوخت سارافون: قسمت دوم آموزش دوخت سارافون: قسمت سوم

فهرست